Thủ tục cấp phép xây dựng nhà đất

Giấy phép xây dựng là một trong những điểm để nhà nước quản lý việc xây dựng & quy hoạch của từng khu vực.

Giấy phép xây dựng thể hiện việc thực hiện chính xác theo quy hoạch & tuân thủ quy định pháp luật, bảo vệ cho các hộ gia đình, chủ đầu tư trong công trình - nhà ở và tạo nên sự dễ dàng trong khâu kiểm soát, kiểm tra các vấn đề xung quanh việc quản lý trật tự xây dựng xã hội.

Được cấp phép xây dựng thì bạn mới được thực hiện xây dựng, sửa chữa hay di chuyển các công trình - nhà ở. Bạn phải nắm chắc các quy định pháp luật về giấy phép xây dựng để tránh những hậu quả không đáng có xảy ra.

Thủ tục xây dựng nhà đất

Dưới đây là điều kiện, hồ sơ cũng như thủ tục cụ thể để bạn có thể được cấp phép xây dựng.

Thủ tục xây dựng nhà đất