Giấy Phép Ngành

Chính phủ miễn lệ phí môn bài với 3 nhóm đối tượng

Mar 10, 2020 - Đầu Tư - Kinh Doanh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 139 về lệ phí môn bài, với nhiều quy định sửa đổi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi sự kinh doanh nhanh chóng, dễ dàng hơn, thực hiện ngay từ 25/2.

Quy định về điều kiện cấp Sổ đỏ cho tổ chức năm 2020

Feb 5, 2020 - Xây Dựng - Đất Đai

Cũng như hộ gia đình, cá nhân, để được cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) thì tổ chức phải có điều kiện nhất định. Để biết rõ về điều kiện cấp Sổ đỏ cho tổ chức hãy xem quy định dưới đây.

Chính sách mới liên quan đến bất động sản 2020

Feb 5, 2020 - Xây Dựng - Đất Đai

Năm 2020, nhiều quy định về đất đai - nhà ở có sự thay đổi. Dưới đây là những quy định mới liên quan đến bất động sản có hiệu lực vào đầu năm 2020, trong đó có những quy định tác động đến toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân.

Toàn bộ các khoản tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ năm 2020

Feb 5, 2020 - Xây Dựng - Đất Đai

Khi làm Sổ đỏ thì người dân thường có thắc mắc như: Được cấp Sổ đỏ không? thủ tục như thế nào và mất bao nhiêu tiền? Để giải đáp thắc mắc về các khoản tiền phải nộp, sau đây toàn bộ các khoản tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ năm 2020.

Toàn bộ giấy tờ để làm Sổ đỏ

Feb 5, 2020 - Xây Dựng - Đất Đai

Để được cấp Sổ đỏ thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đủ điều kiện. Dưới đây là giấy tờ để làm Sổ đỏ như giấy tờ về điều kiện cấp sổ, đơn đề nghị, giấy tờ miễn giảm.

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, thủ tục xin giấy phép xây nhà ở

Feb 1, 2020 - Xây Dựng - Đất Đai

Khi xây dựng nhà ở thì chủ đầu tư phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng, trừ trường hợp công trình được miễn. Dưới đây là quy định về hồ sơ, thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở.

Xin giấy phép xây dựng mất bao lâu? Lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở?

Feb 1, 2020 - Xây Dựng - Đất Đai

Xin giấy phép xây dựng mất bao lâu? Lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở? Thủ tục, trình tự xin cấp giấy phép xây dựng như thế nào?

Áp dụng quy định mới về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Feb 1, 2020 - Xây Dựng - Đất Đai

Áp dụng quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, bãi bỏ nhiều quy định liên quan đến cán bộ, công chức... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2020.

Tất cả những lưu ý về thủ tục cấp phép xây dựng

Feb 1, 2020 - Xây Dựng - Đất Đai

Một trong những thủ tục quan trọng để được xây dựng nhà ở, công trình là giấy phép xây dựng. Có giấy phép xây dựng thì việc thực hiện thi công mới đúng pháp luật

Lưu ý về giấy phép xây dựng, các loại công trình được miễn giấy phép xây dựng

Feb 1, 2020 - Xây Dựng - Đất Đai

Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng. Công trình chỉ được triển khai khi đã có giấy phép. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Xây dựng, có các loại công trình sẽ được miễn giấy phép xây dựng.