Games-MXH-Trang TTĐT

Quy định pháp luật về game online

Feb 1, 2020 - Games-MXH-Trang TTĐT

Việc quản lý game online (trò chơi trực tuyến) đã được pháp luật quy định. Tuy nhiên, tính chất phức tạp của việc xử lý có liên quan đến công nghệ, trong khi các cơ quan có thẩm quyền không có đủ nguồn nhân lực và kỹ thuật để kiểm soát và kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Giấy phép G1 là chưa đủ để phát hành game online

Feb 1, 2020 - Games-MXH-Trang TTĐT

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử trực tuyến (game online) sau khi nhận được giấy phép G1 đang liên tục quảng bá và phát hành game phục vụ game thủ. Tuy nhiên, thực sự họ đang phạm luật.

Tạm dừng cấp giấy phép các trang thông tin điện tử tổng hợp

Feb 1, 2020 - Games-MXH-Trang TTĐT

Bộ Thông tin - truyền thông (TT-TT) vừa có công văn gửi Sở TT-TT các địa phương về việc chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp, nhằm khắc phục tình trạng các trang thông tin tổng hợp hoạt động như cơ quan báo điện tử.

Phân biệt Trang tin điện tử, Trang thông tin điện tử tổng hợp và Báo điện tử

Feb 1, 2020 - Games-MXH-Trang TTĐT

Trang tin điện tử, Trang thông tin điện tử tổng hợp và Báo điện tử cùng thuộc kiểu website tin tức. Tuy nhiên nhiều người vẫn hay nhầm lẫn giữa 3 khái niệm này.

Giấy phép mạng xã hội

Feb 1, 2020 - Games-MXH-Trang TTĐT

Một trong các xu thế hiện đại là kinh doanh thông qua trang mạng xã hội của chính doanh nghiệp. Để trang mạng xã hội hoạt động hợp pháp doanh nghiệp cần tiến hành xin Giấy phép thiết lập mạng xã hội (Social network)