EB5

Thẻ xanh Mỹ là gì mà hàng triệu người trên thế giới đều mong muốn sở hữu?

Dec 17, 2019 - EB5

Có hai loại thẻ xanh Mỹ: thẻ xanh 2 năm ở Mỹ (hay còn gọi là thẻ xanh có điều kiện) và thẻ xanh 10 năm ở Mỹ (hay còn gọi là thẻ xanh vĩnh viễn).

Nhà đầu tư EB-5 nên biết những gì khi xem xét đầu tư lần đầu tiên

Dec 17, 2019 - EB5

Kể từ cuộc suy thoái kinh tế Mỹ năm 2008, chương trình visa nhà đầu tư EB-5 đã tăng lên theo cấp số nhân, từ phía ứng viên nhập cư cũng như những người tìm kiếm đầu tư.

XU HƯỚNG ĐẦU TƯ EB-5 SẮP TỚI

Dec 17, 2019 - EB5

Chương trình đầu tư EB-5 giúp người nước ngoài và gia đình họ có được thẻ xanh để định cư Mỹ thông qua việc đầu tư tạo ra việc làm. Nhà đầu tư có thể lựa chọn từ 2 loại đầu tư EB-5 khác nhau: đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp qua trung tâm vùng.

EB-5 Charter School – Dự án đầy ý nghĩa cho các nhà đầu tư EB-5

Dec 17, 2019 - EB5

Dự án còn đảm bảo tính an toàn minh chứng qua việc nhà đầu tư EB-5 Charter School của giai đoạn 1 đã được hoàn vốn chính xác sau 5 năm

Năm 2018 – Dấu mốc quan trọng cho dự án đầu tư EB-5

Dec 17, 2019 - EB5

Đến thời điểm hiện nay thì nhu cầu về Visa EB-5 của các nhà đầu tư EB5 ở Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều so với Trung Quốc, nhưng đang là nước đứng thứ 2 về số lượng nhà đầu tư tham gia chương trình này

Ba lợi ích của đầu tư EB-5 với Trung tâm vùng (Regional Center)

Dec 17, 2019 - EB5

Trong bài viết này, muốn nói về ba lợi ích của đầu tư EB-5 với Trung tâm vùng. Trung tâm vùng (Regional Center) là một tập thể/cá nhân/ tổ chức được Bộ Di Trú Mỹ cấp chứng nhận cho phép quản lý một vùng nhất định để phát triển dự án EB-5 trong vùng đó. Trung tâm vùng có thể công ty hoặc tập đoàn với mức độ lớn nhỏ khác nhau.