Vào ngày 7/12, Hạ viện đã thông qua luật H.J 123 Res – Nghị quyết Tiếp tục bằng một cuộc bỏ phiếu với kết quả 235 phiếu thuận và 193 phiếu chống. Ngay sau đó, luật này đã được gửi đến Thượng viện, và một lần nữa được thông qua với tỷ lệ biểu quyết 81 trên 14. Nghị quyết tiếp tục này đã nhanh chóng được gửi đến Tổng thống Mỹ và được ông ký duyệt nhằm cung cấp phân bổ ngân sách cho tài khóa 2018, kéo dài các hoạt động và chương trình của chính phủ cho đến ngày 22 tháng 12, bao gồm các chương trình nhập cư quan trọng trong đó có EB-5.

chương trình Đầu tư Định cư EB-5 nói chung và những người nhập cư với điều kiện tài chính vững chắc nói riêng đang nhận được rất nhiều ưu ái

Quốc hội Mỹ luôn nỗ lực không ngừng để xây dựng một đất nước ngày càng bền vững, nơi người dân có thể sinh sống, làm việc và phát triển với tâm thế an nhiên. Các luật định được đưa ra nhằm nâng cao tính hiệu quả và chọn lọc cho hệ thống quản lý của chính phủ, chứ không nhằm ngăn cản những người nhập cư có mục đích tốt đẹp đến với nước Mỹ.

Cũng vì lý do đó, tin chắc rằng chương trình Đầu tư Định cư EB-5 nói chung và những người nhập cư với điều kiện tài chính vững chắc nói riêng đang nhận được rất nhiều ưu ái cũng như sự chào đón nồng hậu từ nước Mỹ. Khi chúng ta còn đang nắm chắc những điều kiện thuận lợi này trong tay, các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng nên và hoàn toàn có thể tin tưởng để mạnh dạn tiến bước cùng chương trình.