Trước hết, để xin visa tay nghề tại New Zealand, người nộp đơn phải thỏa mãn các điều kiện như sau:

 1. Người nộp đơn thỏa mãn các điều kiện về sức khỏe.
 2. Người nộp đơn thỏa mãn các điều kiện về tư cách.
 3. Đối với một số ngành nghề nhất định, người nộp đơn phải có đăng ký hành nghề. Danh sách này được nêu đầy đủ hơn sau đây.
 4. Người nộp đơn có trình độ Anh ngữ tương đương IELTS ít nhất 6.5.
 5. Những người phụ thuộc trên 16 tuổi đi theo người nộp đơn phải có trình độ Anh ngữ tương đương IELTS ít nhất 5.0 hoặc phải trả tiền học tiếng Anh theo bảng sau:

Điểm IELTS

Số tiền phải đóng

Bằng hoặc trên 4.5 nhưng dưới 5.0

$1,700 NZD

Bằng hoặc trên 4.0 nhưng dưới 4.5

$3,350 NZD

Bằng hoặc trên 3.5 nhưng dưới 4.0

$5,000 NZD

Dưới 3.5 hoặc không có điểm

$6,650 NZD


Quy trình xin định cư tại New Zealand theo diện tay nghề bao gồm các bước sau:

 1. Người nộp đơn phải đệ trình Đơn bày tỏ Sự quan tâm (EOI) lên Bộ di trú New Zealand.

Điều kiện để được nộp EOI:

 • Thỏa mãn các điều kiện cơ bản để xin visa thường trú đã nêu ở trên.
 • Đạt tối thiểu 100 điểm theo Thang điểm định cư New Zealand.

Sau khi thỏa mãn các điều kiện trên, đương đơn sẽ được đưa vào Rổ EOI.

 1. Đơn được xét duyệt và nếu đủ điều kiện, người nộp đơn sẽ được mời nộp Đơn xin định cư lên Bộ di trú New Zealand. Nếu tại thời điểm nộp EOI, người nộp đơn đạt trên 160 điểm theo Thang điểm định cư New Zealand thì không phải qua xét duyệt mà người nộp đơn đương nhiên được mời nộp Đơn xin định cư lên Bộ di trú New Zealand.
 2. Đơn xin định cư sẽ được xét duyệt và người nộp đơn sẽ được thông báo kết quả cuối cùng, có thể rơi vào 1 trong 3 trường hợp:
 • Người nộp đơn được chấp thuận cho thường trú tại New Zealand
 • Người nộp đơn được chấp thuận cho visa làm việc tại New Zealand (Visa làm việc là loại visa tạm thời trong thời gian đợi thường trú)
 • Người nộp đơn bị từ chối cấp visa.

Danh sách các ngành nghề có triển vọng định cư

a. Danh sách các nghề có triển vọng định cư

1.           Kiến trúc sư

2.            Luật sư hoặc trạng sư

3.            Trị liệu cột sống

4.            Kỹ thuật viên nha khoa phòng khám

5.            Trị liệu nha khoa phòng khám

6.            Vệ sinh nha khoa

7.            Kỹ thuật viên nha khoa

8.            Trị liệu nha khoa

9.            Nha sỹ

10.          Bác sỹ chuyên khoa ăn uống

11.          Bác sỹ nhãn khoa

12.          Thợ điện (ngoại trừ trường hợp có bằng của chủ doanh nghiệp)

13.          Kỹ thuật viên dịch vụ điện

14.          Y tá

15.          Tư vấn di trú

16.          Thợ cơ khí

17.          Kỹ thuật viên/ Khoa học gia phòng thí nghiệm y tế

18.          Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế

19.          Bác sỹ

20.          Kỹ thuật viên phóng xạ y tế

21.          Y tá và đỡ đẻ

22.          Trị liệu nghề nghiệp

23.          Chuyên gia đo thị lực

24.          Chuyên gia nắn xương

25.          Dược sỹ

26.          Vật lý trị liệu

27.          Thợ sửa ống nước, ống gas hoặc sửa đường cống

28.          Chuyên gia chữa bệnh chân

29.          Tâm lý gia

30.          Đại lý bất động sản

31.          Nhà khảo sát địa chính (bằng khoán)

32.          Giáo viên

33.          Bác sỹ thú y.

------------------------------------------

Thông tin chi tiết liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN IIMC VIETNAM

 • A:Tòa nhà SISC, 27-29-31 đường 9A, KDC Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, HCM
 • M:028 7300 6016
 • E:[email protected]