Được giới thiệu vào tháng 3 năm 2017, chính phủ liên bang và các chính quyền tỉnh nhằm chào đón hơn 7.000 người nhập cư và gia đình của họ đến khu vực Đại Tây Dương Canada vào năm 2020 thông qua Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương.

Cơ sở chương trình

Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương được triển khai dành cho lao động nước ngoài đến khu vực Đại Tây Dương Canada để đáp ứng nhu cầu của chủ lao động và cộng đồng địa phương.

Chương trình thí điểm ba năm cho phép các nhà tuyển dụng địa phương được chỉ định xác định, tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài. Chương trình cũng có mục tiêu hỗ trợ tăng dân số, phát triển lực lượng lao động lành nghề và tăng tỷ lệ việc làm trong khu vực.

Vào ngày 1 tháng 11 năm 2017, Chính phủ Canada đã công bố kế hoạch mục tiêu nhập cư nhiều năm cho giai đoạn 2018-2020 với phân bổ cụ thể cho Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương.

Quy trình của chương trình

Thí điểm nhập cư Đại Tây Dương là một chương trình do chủ sử dụng lao động tạo điều kiện cho việc thuê lao động nước ngoài. Tất cả các ứng viên chính đến Canada theo chương trình thí điểm phải có lời mời làm việc từ một chủ lao động được chỉ định và kế hoạch định cư cá nhân cho bản thân và gia đình họ.

Khi một nhà tuyển dụng được chỉ định tìm thấy một ứng viên đáp ứng nhu cầu việc làm của họ và các tiêu chí của chương trình, nhà tuyển dụng đó trước tiên sẽ cần cung cấp cho họ một công việc. Người sử dụng lao động không cần trải qua quá trình đạt được Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA).

Khi ứng viên đã chấp nhận công việc, nhà tuyển dụng sẽ kết nối ứng viên với một tổ chức cung cấp dịch vụ cư trú được chỉ định để đánh giá nhu cầu và xây dựng kế hoạch sinh sống cho người lao động. Người sử dụng lao động cũng sẽ hỗ trợ cư trú lâu dài của người nhập cư mới và gia đình, nếu có thể, để họ có thể đạt được các mục tiêu của kế hoạch định cư của họ khi họ đến Canada.

Chương trình AIPP gồm có 3 diện, với mỗi yêu cầu cho chương trình:

 • Tay nghề Trung cấp (AISP)
 • Tay nghề cao cấp (AHSP)
 • Sinh viên tốt nghiệp tại Atlantic (AIGP)

Yêu cầu đối với người lao động

 Tay nghề Trung cấp (AISP)Tay nghề cao cấp (AHSP)Sinh viên tốt nghiệp tại Atlantic (AIGP)
Thư mời làm việc từ nhà tuyển dụng được chỉ định
 • Toàn thời gian
 • Không thời hạn
 • Các nhóm nghề NOC 0, A, B or C
 • Toàn thời gian
 • Hợp đồng 1 năm
 • Nhóm nghề NOC 0, A or B
 • Toàn thời gian
 • Hợp đồng 1 năm
 • Nhóm nghề NOC 0, A, B or C
Kinh nghiệm
 • Một năm kinh nghiệm liên quan
N/A
Học vấn
 • Tối thiểu THPT
 • Đánh giá bằng Cấp ECA
Học chương trình 2 năm và hoàn thành khóa học không quá 12 tháng khi nộp hồ sơ
Ngôn ngữTiếng Anh IELTS 4 (CLB4)

Quy trình Hồ Sơ AIPP tại Westlife

Theo dinhcutoancau.vn