Đầu Tư - Kinh Doanh

Chính phủ miễn lệ phí môn bài với 3 nhóm đối tượng

Mar 10, 2020 - Đầu Tư - Kinh Doanh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 139 về lệ phí môn bài, với nhiều quy định sửa đổi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi sự kinh doanh nhanh chóng, dễ dàng hơn, thực hiện ngay từ 25/2.