Đầu Tư - Kinh Doanh

Xin cấp phép sàn giao dịch thương mại điện tử cần những thủ tục gì?

Mar 28, 2020 - Đầu Tư - Kinh Doanh

Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép mọi tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó. Website thương mại điện tử muốn hoạt động hợp pháp phải xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử.

CỤM BÀI VỀ QUYỀN SỞ HỮU (Part 3) - "Nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả"

Mar 25, 2020 - Đầu Tư - Kinh Doanh

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến "Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả" - Trong hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả cần quy định những nội dung gì? - Tác phẩm đồng sở hữu thì khi chuyển nhượng có rủi ro như thế nào??

CỤM BÀI VỀ QUYỀN SỞ HỮU (Part 2) - "Chuyển nhượng quyền tác giả

Mar 25, 2020 - Đầu Tư - Kinh Doanh

Nếu bạn muốn chuyển nhượng quyền tác giả bạn cần những thủ tục gì? Pháp luật quy định ra sao?

CỤM BÀI VỀ QUYỀN SỞ HỮU (Part 1) - Đối tượng nào được quyền đăng ký "Quyền tác giả"?

Mar 25, 2020 - Đầu Tư - Kinh Doanh

Ngày nay, chúng ta vẫn thường xuyên nghe thấy những vụ kiện tụng xung quanh việc bảo hộ thương hiệu, hoặc liên quan đến bản quyền tác giả. Đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Vậy ai là người có quyền được đăng ký quyền tác giả theo luật hiện hành

Tư vấn pháp lý quá trình hoạt động dự án

Mar 20, 2020 - Đầu Tư - Kinh Doanh

IIMC Việt Nam tư vấn cho nhà đầu tư về thủ tục xuất nhập khẩu, tư vấn pháp luật lao động và tuyển dụng, tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam và nước sở tạ

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh các doanh nghiệp cần phải biết

Mar 20, 2020 - Đầu Tư - Kinh Doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty - Theo luật doanh nghiệp 2014 Thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng.

Các bước cần thiết nhất khi bắt đầu hành trình lập nghiệp - "Thành lập công ty"

Mar 20, 2020 - Đầu Tư - Kinh Doanh

“Phi thương bất phú”! Bạn muốn bắt đầu hoạt động kinh doanh? Bạn muốn thành lập thêm doanh nghiệp/công ty để phục vụ hoạt động kinh doanh mới? Bạn cần hỗ trợ thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý liên quan?

Thủ tục bảo hộ thương hiệu bao gồm những gì?

Mar 20, 2020 - Đầu Tư - Kinh Doanh

Trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, thương hiệu là tài sản vô hình thuộc quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, việc đăng ký bảo hộ độc quyền về sở hữu trí tuệ là một yêu cầu rất cần thiết để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp cũng như giá trị của thương hiệu.

Chính phủ miễn lệ phí môn bài với 3 nhóm đối tượng

Mar 10, 2020 - Đầu Tư - Kinh Doanh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 139 về lệ phí môn bài, với nhiều quy định sửa đổi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi sự kinh doanh nhanh chóng, dễ dàng hơn, thực hiện ngay từ 25/2.